Sharp lên kế hoạch di chuyển nhà máy sang Việt Nam để tránh chiến tranh thương mại

Nhà máy ở Việt Nam sẽ lắp ráp màn hình tinh thể lỏng dùng trong ô tô cho thị trường Mỹ. Một số thành phần của máy tính cá nhân và Dynabook có thể sẽ được chuyển sang nhà máy mới.