DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Xin mời xem danh sách đầy đủ ở dưới

TAISEI HANOI SQUARE PROJECT
TAISEI HANOI SQUARE PROJECT
Kiểu Hệ thống điện
Nhóm: Tòa nhà
Hoàn thành: 31 May 2024
VNG DATA CENTER PROJECT
VNG DATA CENTER PROJECT
Kiểu Hệ thống điện
Nhóm: Data Center
Hoàn thành: 16 Dec 2022
CMC DATA CENTER TAN THUAN PROJECT
CMC DATA CENTER TAN THUAN PROJECT
Kiểu Cơ và Điện
Nhóm: Data Center
Hoàn thành: 25 May 2022
AEON MALL HA DONG PROJECT
AEON MALL HA DONG PROJECT
Kiểu Hệ thống điện
Nhóm: Khu mua sắm
Hoàn thành: 31 Mar 2021
TANIGUCHI PLASTIC VIETNAM NEW FACTORY
TANIGUCHI PLASTIC VIETNAM NEW FACTORY
Kiểu Cơ và Điện
Nhóm: Nhà máy
Hoàn thành: 30 Apr 2019
NIDEC TECHNO MOTOR VIETNAM FACTORY PROJECT
NIDEC TECHNO MOTOR VIETNAM FACTORY PROJECT
Kiểu Hệ thống điện
Nhóm: Nhà máy
Hoàn thành: 31 Mar 2019
ROYGENT PARKS HANOI
ROYGENT PARKS HANOI
Kiểu Hệ thống điện
Nhóm: Tòa nhà
Hoàn thành: 30 Sep 2018
RORZE ROBOTECH NUMBER 4 FACTORY
RORZE ROBOTECH NUMBER 4 FACTORY
Kiểu Hệ thống cơ
Nhóm: Nhà máy
Hoàn thành: 31 Dec 2017
NIPPON MEKTRON FACTORY PROJECT
NIPPON MEKTRON FACTORY PROJECT
Kiểu Hệ thống điện
Nhóm: Nhà máy
Hoàn thành: 31 Dec 2017
SAKURA COLOR PRODUCTS OF VIETNAM FACTORY
SAKURA COLOR PRODUCTS OF VIETNAM FACTORY
Kiểu Cơ và Điện
Nhóm: Nhà máy
Hoàn thành: 20 Dec 2017
TOTO VIETNAM TLIP 2 INFRASTRUCTURE WORK
TOTO VIETNAM TLIP 2 INFRASTRUCTURE WORK
Kiểu Cơ và Điện
Nhóm: Hạ tầng
Hoàn thành: 31 Oct 2017
YEV AUTOMOTIVE WIRE NEW FACTORY CONSTRUCTION PROJECT
YEV AUTOMOTIVE WIRE NEW FACTORY CONSTRUCTION PROJECT
Kiểu Hệ thống điện
Nhóm: Nhà máy
Hoàn thành: 31 Mar 2017
AEON MALL BINH TAN PROJECT
AEON MALL BINH TAN PROJECT
Kiểu Hệ thống điện
Nhóm: Khu mua sắm
Hoàn thành: 31 Dec 2016
ASAHI KASEI JYUKO VIETNAM FACTORY
ASAHI KASEI JYUKO VIETNAM FACTORY
Kiểu Cơ và Điện
Nhóm: Nhà máy
Hoàn thành: 09 May 2016
Y-TEC VIETNAM NEW TECHNICAL CENTER
Y-TEC VIETNAM NEW TECHNICAL CENTER
Kiểu Cơ và Điện
Nhóm: Tòa nhà
Hoàn thành: 31 Dec 2015
TOMOKU VIETNAM FACTORY
TOMOKU VIETNAM FACTORY
Kiểu Cơ và Điện
Nhóm: Nhà máy
Hoàn thành: 31 Aug 2014
KONISHI BIOTECHNOLOGY VIETNAM QUE VO NEW FACTORY PROJECT
KONISHI BIOTECHNOLOGY VIETNAM QUE VO NEW FACTORY PROJECT
Kiểu Hệ thống điện
Nhóm: Nhà máy
Hoàn thành: 30 Apr 2014
NIPRO PHARMA VIETNAM NEW FACTORY
NIPRO PHARMA VIETNAM NEW FACTORY
Kiểu Hệ thống điện
Nhóm: Nhà máy
Hoàn thành: 31 Jan 2014
LIXIL GLOBAL VIETNAM FACTORY
LIXIL GLOBAL VIETNAM FACTORY
Kiểu Hệ thống điện
Nhóm: Nhà máy
Hoàn thành: 30 Nov 2013

# Tên dự án Kiểu Nhóm Năm
1 TAISEI HANOI SQUARE PROJECT Hệ thống điện Tòa nhà 2024
2 VNG DATA CENTER PROJECT Hệ thống điện Data Center 2022
3 CMC DATA CENTER TAN THUAN PROJECT Cơ và Điện Data Center 2022
4 AEON MALL HA DONG PROJECT Hệ thống điện Khu mua sắm 2021
5 NIPRO VIETNAM FACTORY Hệ thống điện Nhà máy 2019
6 KURABE VIETNAM FACTORY Cơ và Điện Nhà máy 2019
7 OJITEX HAI PHONG IN HA NAM NEW FACTORY Cơ và Điện Nhà máy 2019
8 TANIGUCHI PLASTIC VIETNAM NEW FACTORY Cơ và Điện Nhà máy 2019
9 TERUMO BCT VIETNAM FACTORY Hệ thống điện Nhà máy 2019
10 HVC BINH DUONG NEW FACTORY PROJECT Cơ và Điện Nhà máy 2019
11 NIDEC TECHNO MOTOR VIETNAM FACTORY PROJECT Hệ thống điện Nhà máy 2019
12 NIKKISO VIETNAM FACTORY II Cơ và Điện Nhà máy 2018
13 WONDERFUL SAIGON ELECTRICS FACTORY Hệ thống điện Nhà máy 2018
14 SAIGON STEC PHASE 4 - CR7 & CR8 PROJECT Hệ thống điện Nhà máy 2018
15 ROYGENT PARKS HANOI Hệ thống điện Tòa nhà 2018
16 PANASONIC APPLIANCES VIETNAM FACTORY - EXTENSION OFFICE Cơ và Điện Nhà máy 2018
17 NIPPON RIKA VIETNAM FACTORY EXTENSION PROJECT Cơ và Điện Nhà máy 2018
18 DAIKIN VIETNAM NEW FACTORY - PRODUCTION SYSTEM Hệ thống điện Nhà máy 2018