DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Xin mời xem danh sách đầy đủ ở dưới

AEON MALL HA DONG PROJECT
AEON MALL HA DONG PROJECT
Kiểu Hệ thống điện
Nhóm: Khu mua sắm
Hoàn thành: 31 Dec 2019
TANIGUCHI PLASTIC VIETNAM NEW FACTORY
TANIGUCHI PLASTIC VIETNAM NEW FACTORY
Kiểu Cơ và Điện
Nhóm: Nhà máy
Hoàn thành: 30 Apr 2019
NIDEC TECHNO MOTOR VIETNAM FACTORY PROJECT
NIDEC TECHNO MOTOR VIETNAM FACTORY PROJECT
Kiểu Hệ thống điện
Nhóm: Nhà máy
Hoàn thành: 31 Mar 2019
ROYGENT PARKS HANOI
ROYGENT PARKS HANOI
Kiểu Hệ thống điện
Nhóm: Tòa nhà
Hoàn thành: 30 Sep 2018
RORZE ROBOTECH NUMBER 4 FACTORY
RORZE ROBOTECH NUMBER 4 FACTORY
Kiểu Cơ và Điện
Nhóm: Nhà máy
Hoàn thành: 31 Dec 2017
NIPPON MEKTRON FACTORY PROJECT
NIPPON MEKTRON FACTORY PROJECT
Kiểu Hệ thống điện
Nhóm: Nhà máy
Hoàn thành: 31 Dec 2017
SAKURA COLOR PRODUCTS OF VIETNAM FACTORY
SAKURA COLOR PRODUCTS OF VIETNAM FACTORY
Kiểu Cơ và Điện
Nhóm: Nhà máy
Hoàn thành: 20 Dec 2017
TOTO VIETNAM TLIP 2 INFRASTRUCTURE WORK
TOTO VIETNAM TLIP 2 INFRASTRUCTURE WORK
Kiểu Cơ và Điện
Nhóm: Hạ tầng
Hoàn thành: 31 Oct 2017
YEV AUTOMOTIVE WIRE NEW FACTORY CONSTRUCTION PROJECT
YEV AUTOMOTIVE WIRE NEW FACTORY CONSTRUCTION PROJECT
Kiểu Hệ thống điện
Nhóm: Nhà máy
Hoàn thành: 31 Mar 2017
AEON MALL BINH TAN PROJECT
AEON MALL BINH TAN PROJECT
Kiểu Hệ thống điện
Nhóm: Khu mua sắm
Hoàn thành: 31 Dec 2016
ASAHI KASEI JYUKO VIETNAM FACTORY
ASAHI KASEI JYUKO VIETNAM FACTORY
Kiểu Cơ và Điện
Nhóm: Nhà máy
Hoàn thành: 09 May 2016
Y-TEC VIETNAM NEW TECHNICAL CENTER
Y-TEC VIETNAM NEW TECHNICAL CENTER
Kiểu Cơ và Điện
Nhóm: Tòa nhà
Hoàn thành: 31 Dec 2015
TOMOKU VIETNAM FACTORY
TOMOKU VIETNAM FACTORY
Kiểu Cơ và Điện
Nhóm: Nhà máy
Hoàn thành: 31 Aug 2014
KONISHI BIOTECHNOLOGY VIETNAM QUE VO NEW FACTORY PROJECT
KONISHI BIOTECHNOLOGY VIETNAM QUE VO NEW FACTORY PROJECT
Kiểu Hệ thống điện
Nhóm: Nhà máy
Hoàn thành: 30 Apr 2014
NIPRO PHARMA VIETNAM NEW FACTORY
NIPRO PHARMA VIETNAM NEW FACTORY
Kiểu Hệ thống điện
Nhóm: Nhà máy
Hoàn thành: 31 Jan 2014
LIXIL GLOBAL VIETNAM FACTORY
LIXIL GLOBAL VIETNAM FACTORY
Kiểu Hệ thống điện
Nhóm: Nhà máy
Hoàn thành: 30 Nov 2013

# Tên dự án Kiểu Nhóm Năm
1 AEON MALL HA DONG PROJECT Hệ thống điện Khu mua sắm 2019
2 KURABE VIETNAM FACTORY Cơ và Điện Nhà máy 2019
3 OJITEX HAI PHONG IN HA NAM NEW FACTORY Cơ và Điện Nhà máy 2019
4 TANIGUCHI PLASTIC VIETNAM NEW FACTORY Cơ và Điện Nhà máy 2019
5 TERUMO BCT VIETNAM FACTORY Hệ thống điện Nhà máy 2019
6 HVC BINH DUONG NEW FACTORY PROJECT Cơ và Điện Nhà máy 2019
7 NIDEC TECHNO MOTOR VIETNAM FACTORY PROJECT Hệ thống điện Nhà máy 2019
8 NIPRO VIETNAM FACTORY Hệ thống điện Nhà máy 2019
9 NIKKISO VIETNAM FACTORY II Cơ và Điện Nhà máy 2018
10 WONDERFUL SAIGON ELECTRICS FACTORY Hệ thống điện Nhà máy 2018
11 SAIGON STEC PHASE 4 - CR7 & CR8 PROJECT Hệ thống điện Nhà máy 2018
12 ROYGENT PARKS HANOI Hệ thống điện Tòa nhà 2018
13 PANASONIC APPLIANCES VIETNAM FACTORY - EXTENSION OFFICE Cơ và Điện Nhà máy 2018
14 NIPPON RIKA VIETNAM FACTORY EXTENSION PROJECT Cơ và Điện Nhà máy 2018
15 DAIKIN VIETNAM NEW FACTORY - PRODUCTION SYSTEM Hệ thống điện Nhà máy 2018
16 KURABE VIETNAM VSIP2 NEW FACTORY Cơ và Điện Nhà máy 2018
17 RORZE ROBOTECH NUMBER 4 FACTORY Cơ và Điện Nhà máy 2017
18 NIPPON MEKTRON FACTORY PROJECT Hệ thống điện Nhà máy 2017